Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng
traloimotcua

Sở Tư pháp triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về cải cách hành chính

Cập nhật: Thứ tư, 25 Tháng 5 2016 09:40

 

HN cua soNgày 24/5/2016, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU được ban hành ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính cho toàn thể công chức Khối Văn phòng Sở và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự

Cập nhật: Thứ hai, 20 Tháng 6 2016 14:45

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 17/6/2016, Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Luật Phòng chống khủng bố cho hơn 400 đồng chí là đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, cán bộ chủ chốt của Công an các đơn vị, địa phương.

Nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự năm 2015

Cập nhật: Thứ sáu, 24 Tháng 6 2016 08:01

Bộ luật hình sự (BLHS) là văn bản thể hiện chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực thi nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước Quyền trẻ em, nhằm tăng cường hiệu quả giáo dục, phục hồi đối với người chưa thành niên phạm tội. Khi người chưa thành niên là chủ thể tội phạm thì việc xử lý các em phải tuân theo nguyên tắc nhất định. Tuy nhiên, BLHS năm 1999 chưa thể hiện rõ nét nguyên tắc bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên; chưa ưu tiên lựa chọn các biện pháp xử lý thích hợp khác đối với người chưa thành niên phạm tội ngoài việc truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa quan tâm xem xét áp dụng các biện pháp tư pháp (mà bản chất là các biện pháp giáo dục, phòng ngừa). Điều này chưa phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước là: việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung những quy định trên có ý nghĩa thiết thực trong việc định hướng cho các cơ quan tiến hành tố tụng khi cân nhắc, lựa chọn các biện pháp xử lý cũng như các chế tài có thể áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội. Kế thừa và hoàn thiện BLHS năm 1999, Điều 91 BLHS năm 2015 quy định đầy đủ hơn một số nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội. Cụ thể như sau:

Quy định mới về tiền lương của đại biểu Hội đồng nhân dân

Cập nhật: Thứ ba, 21 Tháng 6 2016 15:34

Từ 01/7/2016, chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động đối với đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cụ thể như sau:

Bà ngoại có đăng ký khai sinh cho cháu được không?

Ngày gửi: 30/04/2016; Người gửi: Văn Thiên Trường; Email: ; Điện thoại: 01672584384; Lượt xem: 0
Cha, mẹ của trẻ em không thể đi đăng ký khai sinh cho con tại Ủy ban nhân dân xã thì bà ngoại có đi đăng ký được không, có cần phải có giấy ủy quyền hay không? Cụ thể, ai có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em? Xin chân thành cảm ơn!
Nghị định số 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
Quyết định Quy định mức trần thu tiền sử dụng dịch vụ công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai
Nghị định số 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Nghị định số 05/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân
Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
Nghị định số 137/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân
Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện