Liên kết web

tu-phap

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 123 khách Trực tuyến
gop y BLDS

Tiếp tục cuộc hành trình theo Quyết định 59/2012/QĐ–TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Thăng Bình

Cập nhật: Thứ ba, 21 Tháng 4 2015 14:05

Tiếp tục thực hiện Quyết định 59/2012/QĐ–TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Thăng Bình, liên tiếp trong 3 ngày 13-14-15/4/2015, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Quảng Nam, Chi nhánh TGPL số 2 huyện Thăng Bình phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức TGPL lưu động tại 3 xã Bình Dương, Bình Triều, Bình Minh huyện Thăng Bình.

Huyện Nông Sơn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Cập nhật: Thứ hai, 20 Tháng 4 2015 08:18

ns1Ngày 15/4/2015, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Nông Sơn phối hợp với Liên đoàn lao động huyện tổ chức Hội nghị triển khai tuyên truyền Hiến pháp, Luật Hộ tịch, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ môi trường cho hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức người lao động trên địa bàn huyện.

Bàn về trách nhiệm của Tòa án trong việc bảo vệ quyền dân sự

Cập nhật: Thứ ba, 21 Tháng 4 2015 14:21

Bộ luật dân sự năm 2005 quy định nguyên tắc tất cả các quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ (Điều 9). Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác chưa được pháp luật bảo vệ do chưa có quy định pháp luật điều chỉnh. Do đó, khi các quyền dân sự này bị xâm phạm các chủ thể không thể yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác giải quyết.

Quy định mới về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Cập nhật: Thứ hai, 13 Tháng 4 2015 16:26

 

Ngày 14/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, Nghị định tạo khung pháp lý để các bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ ban hành các văn bản quy định về cơ chế tự chủ đối với các lĩnh vực cụ thể phù hợp với đặc thù của ngành, lĩnh vực.

Hỏi về quy định pháp luật đền bù

Ngày gửi: 18/08/2014; Người gửi: Nguyễn Văn Anh; Email: doanduyxuyen@gmail.com; Điện thoại: 0905877487; Lượt xem: 95
Tôi có một mảnh đất ở, do làm ăn xa nên tôi chưa xây nhà để ở, đã bị thu hồi; ngoài mảnh đất này tôi không còn mảnh đất nào khác trên địa bàn xã; UBND xã đã xác nhận tôi không có chổ ở nào khác tại địa phương. Hộ khẩu tôi hiện đã chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. Ban Đền bù không bố trí đất ở cho gia đình tôi vì cho rằng tôi không thuộc diện phải di chuyển chổ ở, nên chỉ trả tiền cho gia đình tôi. Vậy, tôi xin hỏi Ban đền bù làm như thế có đúng không?
Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
Nghị định số 20/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Quyết định 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 3535/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 Ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyết định Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" của tỉnh.
Thông tư số 02/2014/TTLT- BNV- UBDT chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách CB,CC,VC người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ- CP ngày 14/1/2011 của CP về công tác dân tộc
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 – 2020
Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

qoffice
Thăm dò ý kiến

Theo bạn hiện nay công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Quảng Nam như thế nào !
 
Theo bạn, Bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ một cửa tại Sở Tư pháp hiện nay như thế nào !