Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho thành viên Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý huyện Tây Giang

altTiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 52/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số các huyện nghèo, ngày 20/6/2014, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (gọi tắt là Trung tâm TGPL)  tỉnh phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Tây Giang tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 30 thành viên Câu lạc bộ (CLB) của 10 xã trên địa bàn huyện.

Quảng Nam sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP

Cập nhật: Thứ tư, 09 Tháng 7 2014 08:21

Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ ( NĐ số 55) và Quyết định số 1477/QĐ-BTP ngày 23/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55; UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị định số 55 cho các đồng chí là thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và Giám đốc doanh nghiệp nhà nước của tỉnh. Đồng thời, giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 55 trên Website của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh. Hàng năm trong kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp, UBND tỉnh đều chỉ đạo các ngành, đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 55 tại cơ quan, đơn vị.

Công an tỉnh hoàn thành đợt triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2014

Cập nhật: Thứ sáu, 27 Tháng 6 2014 15:23

Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2014, ngày 27/6/2014, Công an tỉnh Quảng Nam đã mở lớp tuyên truyền pháp luật tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình cho hơn 230 người là cán bộ và nhân dân trên địa bàn thị trấn Hà Lam. Đây là lớp cuối cùng trong chương trình thực hiện Đề án của năm 2014.

Trình tự, thủ tục xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ

Cập nhật: Thứ tư, 09 Tháng 7 2014 08:16

Để thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng, thời gian qua Nhà nước ta đã ban hành và thực hiện rất nhiều chế độ, chính sách ưu đãi. Đến nay, cả nước có hơn 8,8 triệu người có công, trong đó hơn 1,5 triệu người đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng của Nhà nước. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều trường hợp người có công là thương binh, liệt sĩ bị mất hồ sơ gốc nên chưa được hưởng các chính sách ưu đãi. Theo thống kê đến 2009, cả nước còn tồn đọng 8000 hồ sơ chưa xác nhận được liệt sỹ, thương binh.

STT Số hiệu Trích yếu
1 20/2013/TT-BTP Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
2 09b/2013/TT-BTP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP
3 62/2013/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch
4 04/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật công chứng
5 59/2012/NĐ-CP Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật
6 18 /CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 16/2012/QĐ-UBND Quyết định quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 05/2012/TT-BTP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
9 15/CT-TTg Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
10 04 /2012/TTLT-BTP- TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
11 22/2012/TTLT/ BTC- BCA Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người
12 233/QĐ-BTP Quyết định về việc ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012
13 08/2012/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng
14 2/ 2012/QĐ-UBND Ban hành quy trình xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh
15 01/2012/TTLT-BTP-UBDT Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số