huongungcuocthihienphap

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức cuộc họp Hội đồng năm 2014

Cập nhật: Chủ nhật, 16 Tháng 11 2014 19:55

hnSáng ngày 13/11/2014, tại Hội trường UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng phối hợp) tổ chức họp thường kỳ để đánh giá tình hình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 và định hướng triển khai một số nội dung công tác này trong năm 2015. Tham dự cuộc họp có 24 đồng chí thành viên Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng - Chủ tịch Hội đông phối hợp tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thanh tra tỉnh phối hợp với UBND huyện Phú Ninh tổ chức tuyên truyền các quy định pháp luật về khiếu nại và tố cáo

Cập nhật: Thứ tư, 19 Tháng 11 2014 11:33

Tiếp tục thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo” theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17/11/2014, Thanh tra tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định pháp luật về khiếu nại và tố cáo cho gần 350 đại biểu là Thủ trưởng các phòng, ban, ngành của huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức Địa chính - Xây dựng, Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng - Thống kê của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và nhân dân các xã Tam Lãnh, Tam Lộc.

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Cập nhật: Thứ sáu, 31 Tháng 10 2014 13:50

Như ở các phần trước đã giới thiệu, tranh chấp đất đai (TCĐĐ) có thể được giải quyết theo phương thức khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền hoặc khiếu nại lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tương ứng với mỗi phương thức, quy trình, thủ tục giải quyết cũng khác nhau.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Cập nhật: Chủ nhật, 23 Tháng 11 2014 17:48

Ngày 10/11/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC)  trong lĩnh vực đất đai (sau đây gọi là Nghị định 102) với 04 chương, 38 điều quy định các hành vi VPHC, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi VPHC, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản VPHC trong lĩnh vực đất đai.

Hỏi về quy định pháp luật đền bù

Ngày gửi: 18/08/2014; Người gửi: Nguyễn Văn Anh; Email: doanduyxuyen@gmail.com; Điện thoại: 0905877487; Lượt xem: 95
Tôi có một mảnh đất ở, do làm ăn xa nên tôi chưa xây nhà để ở, đã bị thu hồi; ngoài mảnh đất này tôi không còn mảnh đất nào khác trên địa bàn xã; UBND xã đã xác nhận tôi không có chổ ở nào khác tại địa phương. Hộ khẩu tôi hiện đã chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. Ban Đền bù không bố trí đất ở cho gia đình tôi vì cho rằng tôi không thuộc diện phải di chuyển chổ ở, nên chỉ trả tiền cho gia đình tôi. Vậy, tôi xin hỏi Ban đền bù làm như thế có đúng không?
Quyết định số 3535/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 Ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyết định Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" của tỉnh.
Thông tư số 02/2014/TTLT- BNV- UBDT chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách CB,CC,VC người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ- CP ngày 14/1/2011 của CP về công tác dân tộc
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 – 2020
Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
Công văn V/v đẩy nhanh tiến độ tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng