traloimotcua

Hội nghị tổng kết liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2016

Cập nhật: Thứ hai, 28 Tháng 11 2016 15:46

DSCN2644Sáng ngày 28/11/2016, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng (gọi tắt là Hội đồng) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và tọa đàm nâng cao chất lượng TGPL trong một số vụ án cụ thể.

Huyện Tiên Phước tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở

Cập nhật: Thứ sáu, 02 Tháng 12 2016 15:44

Sáng ngày 30/11/2016, UBND huyện Tiên Phước tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho 123 đại biểu là Tổ trưởng Tổ hòa giải và công chức Tư pháp - Hộ tịch của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự khai mạc có lãnh đạo UBND huyện, UBMTTQVN huyện, Phòng Tư pháp.

Một số kinh nghiệm về tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến tại thành phố Tam Kỳ

Cập nhật: Thứ hai, 05 Tháng 12 2016 08:00

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trong những năm qua, thành phố Tam Kỳ đã có sự quan tâm đầu tư từ trang thiết bị máy móc đến kinh phí và đào tạo nguồn nhân lực có đủ khả năng, kinh nghiệm để kịp thời đưa các quy định của pháp luật vốn khô khan đến với người dân một cách dễ dàng nhất.

Quy định mới về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

Cập nhật: Thứ hai, 05 Tháng 12 2016 15:37

Ngày 29/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 159/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (gọi tắt là Nghị định số 59). Theo đó, vai trò của Ban thanh tra nhân dân được xác định: Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước để giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bà ngoại có đăng ký khai sinh cho cháu được không?

Ngày gửi: 30/04/2016; Người gửi: Văn Thiên Trường; Email: ; Điện thoại: 01672584384; Lượt xem: 0
Cha, mẹ của trẻ em không thể đi đăng ký khai sinh cho con tại Ủy ban nhân dân xã thì bà ngoại có đi đăng ký được không, có cần phải có giấy ủy quyền hay không? Cụ thể, ai có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em? Xin chân thành cảm ơn!
Quyết định 4079/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 về Công bố Bộ Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng về quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Nghị định số 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
Quyết định Quy định mức trần thu tiền sử dụng dịch vụ công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai
Nghị định số 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Nghị định số 05/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân
Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
Nghị định số 137/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân