Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho thành viên Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý huyện Tây Giang

altTiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 52/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số các huyện nghèo, ngày 20/6/2014, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (gọi tắt là Trung tâm TGPL)  tỉnh phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Tây Giang tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 30 thành viên Câu lạc bộ (CLB) của 10 xã trên địa bàn huyện.

Cụm thi đua các huyện đồng bằng tổ chức sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2014

Cập nhật: Thứ hai, 28 Tháng 7 2014 15:22

Sáng ngày 22/7/2014, tại phòng họp UBND huyện Đại Lộc, Cụm thi đua các huyện đồng bằng của ngành Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014.

Bộ đội Biên phòng tỉnh phổ biến pháp luật cho nhân dân các xã biên giới

Cập nhật: Thứ hai, 28 Tháng 7 2014 14:57

La Êê và La Dê là hai xã biên giới thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Trong những ngày giữa tháng 7/2014 vừa qua, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh  đã tổ chức hai lớp tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 200 cán bộ, nhân dân tại khu vực hai xã biên giới này.

Quy định mới về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cập nhật: Thứ hai, 28 Tháng 7 2014 13:55

Ngày 29/04/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 34/2014/NĐ-CP (Nghị định số 34) về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

STT Số hiệu Trích yếu
1 20/2013/TT-BTP Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
2 09b/2013/TT-BTP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP
3 62/2013/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch
4 04/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật công chứng
5 59/2012/NĐ-CP Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật
6 18 /CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 16/2012/QĐ-UBND Quyết định quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 05/2012/TT-BTP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
9 15/CT-TTg Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
10 04 /2012/TTLT-BTP- TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
11 22/2012/TTLT/ BTC- BCA Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người
12 233/QĐ-BTP Quyết định về việc ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012
13 08/2012/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng
14 2/ 2012/QĐ-UBND Ban hành quy trình xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh
15 01/2012/TTLT-BTP-UBDT Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số