Liên kết web

tu-phap

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 140 khách Trực tuyến
gop y BLDS

Ngành Tư pháp tỉnh Quảng Nam hỗ trợ xây nhà tình nghĩa

Cập nhật: Thứ hai, 01 Tháng 6 2015 08:14

ntnThực hiện Quyết định số 394/QĐ – BTP ngày 19/02/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 17/KH – STP ngày 27/6/2014 của Sở Tư pháp về hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV; Ngành Tư pháp Quảng Nam đã phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành chung tay cùng với Đảng bộ và chính quyền xã Ba, huyện Đông Giang hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Võ Anh Khang, là thương binh hạng 4/4 thường trú tại địa phương.

Hiệp Đức hoàn thành kế hoạch trợ giúp pháp lý năm 2015

Cập nhật: Thứ ba, 02 Tháng 6 2015 10:22

 

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 04/02/2015 của UBND huyện Hiệp Đức về triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2015 và Kế hoạch số 03/KH-TGPL ngày 10/3/2014 của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Quảng Nam về TGPL lưu động năm 2015, trong 06 tháng đầu năm 2015, Phòng Tư pháp Hiệp Đức đã phối hợp cùng Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh hoàn thành kế hoạch TGPL lưu động tại các xã nghèo trên địa bàn huyện.

Những điều còn bất cập trong Dự thảo Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)

Cập nhật: Thứ tư, 27 Tháng 5 2015 14:29

Có thể nói Dự thảo Luật Tố tụng hành chính (Luật TTHC) được công bố lần này cơ bản đã sửa đổi, bổ sung được những vướng mắc, bất cập của Luật TTHC năm 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2013, sẽ góp phần vào việc giải quyết có hiệu quả hơn các vụ án hành chính trong thời gian tới. Song, theo chúng tôi,  Dự thảo lần này vẫn còn một số nội dung cần được tiếp tục xem xét sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hơn nữa.

Quy định mới về mức chuẩn trợ cấp xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Cập nhật: Thứ sáu, 29 Tháng 5 2015 15:08

Ngày 05 tháng 5 năm 2015, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1558/QĐ-UBND về phê duyệt mức chuẩn trợ cấp xã hội, một số mức chi phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc tỉnh và chế độ hỗ trợ khác. Theo đó, UBND tỉnh quy định các mức trợ giúp xã hội cụ thể như sau:

Hỏi về quy định pháp luật đền bù

Ngày gửi: 18/08/2014; Người gửi: Nguyễn Văn Anh; Email: doanduyxuyen@gmail.com; Điện thoại: 0905877487; Lượt xem: 95
Tôi có một mảnh đất ở, do làm ăn xa nên tôi chưa xây nhà để ở, đã bị thu hồi; ngoài mảnh đất này tôi không còn mảnh đất nào khác trên địa bàn xã; UBND xã đã xác nhận tôi không có chổ ở nào khác tại địa phương. Hộ khẩu tôi hiện đã chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. Ban Đền bù không bố trí đất ở cho gia đình tôi vì cho rằng tôi không thuộc diện phải di chuyển chổ ở, nên chỉ trả tiền cho gia đình tôi. Vậy, tôi xin hỏi Ban đền bù làm như thế có đúng không?
Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
Nghị định số 20/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Quyết định 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 3535/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 Ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyết định Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" của tỉnh.
Thông tư số 02/2014/TTLT- BNV- UBDT chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách CB,CC,VC người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ- CP ngày 14/1/2011 của CP về công tác dân tộc
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

qoffice
Thăm dò ý kiến

Theo bạn hiện nay công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Quảng Nam như thế nào !
 
Theo bạn, Bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ một cửa tại Sở Tư pháp hiện nay như thế nào !