thutuchanhchinh hoctap motcuastp1

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 44 khách Trực tuyến

Xã Phước Trà đăng ký hộ tịch lưu động

Cập nhật: Thứ ba, 19 Tháng 6 2018 14:05


Phước Trà là một trong 03 xã vùng cao của huyện Hiệp Đức, có điều kiện kinh tế -xã hội, giao thông đi lại đặc biệt khó khăn, đại bộ phận dân cư là người dân tộc thiểu số. Do...

Tiên Phước tuyên truyền pháp luật hướng về cơ sở

Cập nhật: Thứ tư, 20 Tháng 6 2018 14:57

Từ ngày 18 đến 20/6/2018, Phòng Tư pháp huyện Tiên Phước phối hợp với UBND các xã: Tiên Phong, Tiên Sơn, Tiên Thọ, Tiên Hiệp, Tiên Cẩm, Tiên An tổ chức tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ quân dân chính xã, thôn. Đây là đợt ra quân đầu tiên...

Cần phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân trong Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Cập nhật: Thứ sáu, 06 Tháng 4 2018 14:01

Vai trò của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước nói chung cũng như trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng (PCTN) nói riêng, đã được Hiến pháp năm 2013 và nhiều văn bản pháp luật khác ghi nhận. Đặc biệt trong Luật PCTN năm 2005 và qua các lần sửa đổi, bổ sung (năm 2007 và năm 2012), vai...

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số quy định về bổ nhiệm chức danh cán bộ

Cập nhật: Thứ sáu, 15 Tháng 6 2018 09:33

Để thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025; ngày 06/6/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban...

Đi đăng ký khai sinh

Ngày gửi: 15/05/2017; Người gửi: Lưu Trần Duy An; Email: ; Điện thoại: 01684212258
Ngày 30/4/2016 Sở Tư pháp có trả lời câu hỏi về việc bà ngoại có được đi đăng ký khai sinh cho cháu được không? của bạn ở Phú Ninh với nội dung trả lời của Sở là được và không cần phải có giấy ủy quyền của cha mẹ trẻ, nhưng theo quy đinh tại Khoản 2, Nghị Định 15/2015/TT-BTP về việc ủy quyền đi đăng ký hộ tịch thì phải có giấy ủy quyền. Như vậy, thì áp dụng theo quy định nào cho đúng. Xin cảm ơn !