thutuchanhchinh
covid19daihoidangbotinh
motcuastp1

danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 109 khách Trực tuyến

Đông Giang kiểm tra công tác Theo dõi thi hành pháp luật

Cập nhật: Thứ năm, 26 Tháng 11 2020 08:24

Thực hiện Kế hoạch số 1980/KH-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2020; từ ngày 18 đến ngày 20/11/2020, UBND huyện Đông Giang đã thành lập Tổ kiểm tra công...

Trợ giúp pháp lý Quảng Nam sau 05 năm thực hiện Đề án đổi mới

Cập nhật: Thứ sáu, 21 Tháng 8 2020 15:38

Đến thời điểm này có thể khẳng định hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã thực hiện được nửa chặng đường của Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới công tác TGPL giai...

Một số thực trạng trong công tác đăng ký khai sinh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Cập nhật: Thứ tư, 23 Tháng 9 2020 15:43

Đăng ký khai sinh (ĐKKS) là việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc ghi vào sổ sự kiện sinh của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân cũng như thực hiện quản lý về dân cư. Do đó, việc cá nhân...

Quy định của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Cập nhật: Thứ sáu, 02 Tháng 10 2020 14:11

Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Nghị định quy định một số nội dung cơ bản

Đi đăng ký khai sinh

Ngày gửi: 15/05/2017; Người gửi: Lưu Trần Duy An; Email: ; Điện thoại: 01684212258
Ngày 30/4/2016 Sở Tư pháp có trả lời câu hỏi về việc bà ngoại có được đi đăng ký khai sinh cho cháu được không? của bạn ở Phú Ninh với nội dung trả lời của Sở là được và không cần phải có giấy ủy quyền của cha mẹ trẻ, nhưng theo quy đinh tại Khoản 2, Nghị Định 15/2015/TT-BTP về việc ủy quyền đi đăng ký hộ tịch thì phải có giấy ủy quyền. Như vậy, thì áp dụng theo quy định nào cho đúng. Xin cảm ơn !