thutuchanhchinh
Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng
traloimotcua

Chính thức: đổi mã vùng điện thoại cố định tỉnh Quảng Nam thành 235

Cập nhật: Thứ sáu, 10 Tháng 2 2017 14:31

Theo Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (59/63 tỉnh, thành). Đúng 00 giờ 00 phút ngày 11/02/2017, mã vùng điện thoại cố định của tỉnh Quảng Nam sẽ đổi thành 235.

Huyện Nông Sơn triển khai tuyên truyền Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị

Cập nhật: Thứ năm, 23 Tháng 2 2017 15:25

Sáng ngày 21/02/2017, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị triển khai tuyên truyền Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho các đại biểu lãnh đạo HĐND, UBND, UBTMTQVN huyện và lãnh đạo các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể ở huyện; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN ở xã tham dự.

Kết quả 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Cập nhật: Thứ năm, 09 Tháng 2 2017 14:08

Luật hòa giải ở cơ sở (HGOCS) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Kể từ ngày Luật được công bố, với sự hướng dẫn của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Quảng Nam đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định công bố Danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực năm 2016

Cập nhật: Thứ năm, 23 Tháng 2 2017 09:49

Thực hiện Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL, ngày 21/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 538/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2016.

Bà ngoại có đăng ký khai sinh cho cháu được không?

Ngày gửi: 30/04/2016; Người gửi: Văn Thiên Trường; Email: ; Điện thoại: 01672584384; Lượt xem: 0
Cha, mẹ của trẻ em không thể đi đăng ký khai sinh cho con tại Ủy ban nhân dân xã thì bà ngoại có đi đăng ký được không, có cần phải có giấy ủy quyền hay không? Cụ thể, ai có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em? Xin chân thành cảm ơn!
Quyết định 4079/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 về Công bố Bộ Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng về quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Nghị định số 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
Quyết định Quy định mức trần thu tiền sử dụng dịch vụ công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai
Nghị định số 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Nghị định số 05/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân
Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
Nghị định số 137/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân