Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng
traloimotcua

Chi đoàn Sở Tư pháp viếng hương tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam

Cập nhật: Thứ tư, 27 Tháng 7 2016 08:35

kp72Nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng quê hương, nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2016), ngày 23/7/2016, Chi đoàn Sở Tư pháp và Chi đoàn kết nghĩa - Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ viếng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. Tham dự Lễ viếng hương, có lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở, lãnh đạo Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh và toàn thể đoàn viên hai chi đoàn.

Phú Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng về công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Cập nhật: Thứ tư, 27 Tháng 7 2016 08:42

Ngày 26/7/2016, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Phú Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng về công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với trên 120 người tham dự, gồm: Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở của xã, thị trấn; Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN xã, thị trấn; Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

Nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự năm 2015

Cập nhật: Thứ sáu, 24 Tháng 6 2016 08:01

Bộ luật hình sự (BLHS) là văn bản thể hiện chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực thi nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước Quyền trẻ em, nhằm tăng cường hiệu quả giáo dục, phục hồi đối với người chưa thành niên phạm tội. Khi người chưa thành niên là chủ thể tội phạm thì việc xử lý các em phải tuân theo nguyên tắc nhất định. Tuy nhiên, BLHS năm 1999 chưa thể hiện rõ nét nguyên tắc bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên; chưa ưu tiên lựa chọn các biện pháp xử lý thích hợp khác đối với người chưa thành niên phạm tội ngoài việc truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa quan tâm xem xét áp dụng các biện pháp tư pháp (mà bản chất là các biện pháp giáo dục, phòng ngừa). Điều này chưa phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước là: việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung những quy định trên có ý nghĩa thiết thực trong việc định hướng cho các cơ quan tiến hành tố tụng khi cân nhắc, lựa chọn các biện pháp xử lý cũng như các chế tài có thể áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội. Kế thừa và hoàn thiện BLHS năm 1999, Điều 91 BLHS năm 2015 quy định đầy đủ hơn một số nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội. Cụ thể như sau:

Một số kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Cập nhật: Thứ tư, 27 Tháng 7 2016 10:19

Ngày 22/7/2016, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số 332/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng tại cuộc họp 6 tháng đầu năm và giao nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Dưới đây là một số kết luận cụ thể:

Bà ngoại có đăng ký khai sinh cho cháu được không?

Ngày gửi: 30/04/2016; Người gửi: Văn Thiên Trường; Email: ; Điện thoại: 01672584384; Lượt xem: 0
Cha, mẹ của trẻ em không thể đi đăng ký khai sinh cho con tại Ủy ban nhân dân xã thì bà ngoại có đi đăng ký được không, có cần phải có giấy ủy quyền hay không? Cụ thể, ai có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em? Xin chân thành cảm ơn!
Nghị định số 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
Quyết định Quy định mức trần thu tiền sử dụng dịch vụ công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai
Nghị định số 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Nghị định số 05/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân
Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
Nghị định số 137/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân
Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện